Gwarancja

Na produkty Caretero udzielamy 12-miesięcznego okresu gwarancji.
W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu. Wypełnienie karty gwarancyjnej przyspiesza procedurę reklamacyjną. Warunki gwarancji opisane zostały w karcie gwarancyjnej.

Pobierz uniwersalną kartę gwarancyjną Caretero.

Serwis produktów Caretero:
e-mail: reklamacje@caretero.eu
telefon: 515 235 314